Hunder som deltar i Vom Dogrun eller Dogwalk må være vaksinert mot valpesyke og attest må kunne fremvises.

  • Hund under ett år: Hunden må være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon.
  • Hund over ett år: Hunden skal være vaksinert ved ca. ett års alder (maksimum 12 måneder etter forrige vaksinasjon). Når hunden er vaksinert etter fylte ett år kan det gå 3 år mellom hver vaksinering.
  • Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.

Vaksinasjonskontroll
Det vil bli tatt stikkprøver før løpet / ved startnummerutdeling.